एउटा नमूना अनुरोध गर्नुहोस्

हाम्रो वाइन वा स्पिरिट बोतल मध्ये एकको नमूना प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? कृपया तलको फारम भर्नुहोस्, तपाईंलाई आवश्यक बोतल (हरू) तोक्नुहोस्।

तपाईं पनि कल गर्न वा हामीलाई ईमेल गर्न सक्नुहुन्छ qltglass@126.com / + -15-15-१-158521२१4131369 मा